Придружи се на (р)Еволуцијата

Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП

Визија за иднината

за нас

ЗЕОООП Скопје овозможува едукација и проучување за важноста на образованието за животната средина во модернизација на образовниот процес, од гледна точка на социјалната екологија како посебна социологија која го проучува специфичен однос помеѓу човекот и неговата околина. Во контекст на ваквиот пристап за социјална екологија треба да се оди на концепција за нагласување на образованието за животната средина и да ја нагласува важноста за развој на еколошката култура. Особено, укажува на поврзаноста на глобализација, меѓународната ориентација и еколошка едукација во формирањето на еколошката култура во решавањето на еколошките проблеми.

„Присвој го ритамот на природата. Нејзината тајна е трпението.“ – Ралф Валдо Емерсон

3018877

Области на делување

Соработка со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, спортски,  забавен,  здравствен и образовен карактер, соработка со меѓународни организации, институции, здруженија и поединци кои се занимаваат со иста или слична дејност

Визија

Превземање на активности со цел да се поврзе глобализацијата, меѓународните насоки и еколошкото образование во оформување на еколошката култура и решавање на еколошките проблеми

ЗЕОООП

Стратешки Цели

  • Укажување на значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес
  • Развивање на нови погледи на социјалната екологија како посебна социологија која ги проучува специфичните врски помеѓу човекот и неговата животна средина
  • Концепирање и пренесување на околината за значењето на еколошкото образование за развој на еколошката култура
  • Превземање на активности со цел да се поврзе глобализацијата, меѓународните насоки и еколошкото образование во оформување на еколошката култура и решавање на еколошките проблеми
2024758
ПЕТРОВСКА: МОРА ДА ГИ ЕДУЦИРАМЕ МЛАДИТЕ КАКО НАША ИДНИНА ЗА СУШТИНАТА НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
Александра Петровска
основач на ЗЕОООП
придружи се на (р)Еволуцијата

Контактирај не

ул.23-ти Октомври бр. 38/5-17 

Аеродром

1000 Скопје

© 2021, ZEOOOP All rights reserved.