25.03.2022 - ЗЕОООП

Активности за воспоставување на механизам за креирање на локални политики со вклученост на сите засегнати страни

Мрежата ФИСКАСТ ги започна активностите за воспоставување на механизам за креирање на локални политики со вклученост на сите засегнати страни.
Во конструктивна и интерактивна атмосфера во четири општини, Аеродром, Центар, Крива Паланка и Кратово учесниците дискутираа за можностите за подобрување на транспарентноста на општините.
Во следните недели ќе се посетат сите 18 општини вклучени во проектот “Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“, финансиран од Delegation of the European Union, Skopje , а имплементиран од AGORA, ЛАГ Агро Лидер, Finance Think, Квантум

15.03.2022 - ЗЕОООП

Реализирана обука за спречување финансирање тероризам и перење пари преку непрофитните организации

Перењето пари и финансирањето тероризам не се феномени кои ја заобиколуваат Македонија. Напротив, како дел од глобалната финансиска мрежа и правно – деловниот промет, но и поради својата природна, географска местоположба, Република Македонија е под закана од перење пари и финансирање на тероризам.
Од тука, почитувајќи ги меѓународните стандарди и препораки кои наметнуваат обврска мерките за спречување перење пари и финансирање тероризам да се применуваат според проценетиот ризик, Владата на Република Македонија усвои Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам.

28.02.2022 - ЗЕОООП

Нова донација на компјутери за децата од ранливи категории во ОУ „Александар Македонски”

Нова пратка на компјутери како донација се обезбедени за децата од ранливите категории во основното училиште „Александар Македонски” од општина Аеродром, резултат на иницијативата покрената од Здружението ЗЕОООП и „Донирај компјутер“.

Здружението  за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес, ЗЕОООП – Скопје, кое работи и делува во својата област веќе 10 години, овозможува едукација и проучување за важноста на образованието за животна средина и модернизација во образовниот процес, од гледна точка на социјалната екологија како посебна социологија која го проучува специфичниот однос помеѓу човекот и неговата околина.

13.02.2022 - ЗЕОООП

Кариерно напредување и едуцирање

Менаџментот на човечки ресурси е една од најважните работи во целиот свет бидејќи од ефикасното и ефективното управување со вработените се одредува квалитетот на секоја организација. 
Вработените се еден од примарните ресурси од кои зависат бизнисите. Компаниите кои го разбираат ова и се свесни дека луѓето се најскапоцениот ресурс, имаат HR сектор кој се грижи за задоволството и среќата на вработените на работното место. 
Здружението ЗЕОООП, менаџирано од претседателот Александра Петровска, овозможи на основачите и членовите на здружението – карирно напредување и едуцирање и тоа во повеќе области.

11.02.2022 - ЗЕОООП

Вебинар за PR - на тема "Синхронизирање на PR и маркетинг во време на пандемија"

На овој вебинар се говореше како PR-oт кој може да биде од голема важност при справување со кризи и на што треба најмногу да се внимава при комуникацијата со потрошувачи/клиенти во време на пандемија.
Исто така, се зборуваше и зошто PR е клучна алка во стратегијата за комуникација, но и надвор од бизнисот.

10.02.2022 - ЗЕОООП

РАБОТИЛНИЦА - КАКО ДА СЕ ПРЕПОЗНАЕ ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

Здужението ЗЕОООП, во партнерска соработка со Новинари за човекови права, во секторот за едукација работи во повеќе аспекти, се со цел да придонесе кон развој на холистички пристап во образовниот процес.
Развиениот модул за врсничко насилство, е наменет за наставниците, и има за цел идна едукација на ученици во однос на врсничкото насилство.
Фокусот на овој модул е врсничкото насилство:
– негова дефиниција, митови и вистини; справување со него.
Во овој модул се обрабработија најчестите прашања околу врсничкото насилство,
– што може да се направи околу истото и кои се неговите негативни ефекти,
– како професорите да зборуваат со учениците на оваа тема,
– како да ја отворат, кои прашања да ги постават,
– како да ја водат дискусијата,
– каде професорите може да најдат повеќе информации во однос на оваа тема.
Цели:
На крајот од овој модул, наставникот може:
• да ги идентификува клучните елементи на ефективен систем за справување со врсничкото насилство;
• да ги опише клучните процеси во секој елемент на програмата;
• да ги разбере првичните чекори потребни за спроведување превенција од врсничко насилство;
Во таа насока, на ден 09.02.2022 година, реализиран е тренинг од страна на Наташа Доковска и Андреа Накова, со наставници од ООУ од Општина Аеродром, а се со цел наставниците да се запознаат со главните прашања поврзани со врсничкото насилство.
Александра, благодариме за беспрекорната организација!

01.10.2021 - ЗЕОООП

Обука за градење партнерства во рамки на проектот Мрежа Фискаст

Градењето на партнерство е средство кое ги поврзува луѓето и организациите, ја подобрува комуникацијата и соработката меѓу сите оние кои делат иста визија и вредности. Обуката овозможи да се разбере важноста од градење партнерства, коалиции и мрежи за успешна работа и поддршка.
На обуката присуствуваше претседателот на здружението ЗЕОООП- Александра Петровска

24.09.2021 - ЗЕОООП

Животната средина - главна тема за овие избори

“Животната средина е главна тема за нас на овие избори. Токму затоа, се сретнав со Александра Петровска од ЗЕОООП, Здружение за значење на еколошкото образование во осовременувањето на образовниот систем. Зборувавме за проблемите и како може истите да ги решиме. Јавната свест за екологијата мора да се подигне уште од најмали нозе!” – Тимчо Муцунски

21.09.2021 - ЗЕОООП

ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2021 - о.Карпош и о.Гази Баба

Еколошки час во ООУ „ Вера Циривири Трена“ од општина Карпош, и ООУ ” Наум Наумовски – Борче ” од општина Гази Баба.
Европската недела на мобилност беше одбележана и во горенаведените училишта, каде што се одржа еколошки час.
Учениците од второ одделение се запознаа со целите и придобивките на одржливиот транспорт, а пред сè, од возењето велосипед и пешачењето.
Европската недела на мобилност, која трае од 16 до 22 септември, се одржува под мотото „ Движи се здраво. Биди здрав “. Целта е да се промовираат придобивките од безбедно одење и велосипедизам, како и да се спроведат мерки за подигнување на безбедноста кај најмладите.
Во рамките на оваа европска иницијатива, учениците се едуцираавза придобивките од пешачењето и возењето велосипед.
На крајот од часот сите учесници добија подароци.

20.09.2021 - ЗЕОООП

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА - ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2021 ВО СКОПЈЕ

Панел дискусија во склоп на Европската недела на МОБИЛНОСТ СО ПЕДАЛИ реализирана во зелениот парк во ГТЦ.
Модератор: м-р Арсенија Дејаноска Сарагинова.
Говорници: м-р Александра Петровска и Александар Петровски

15.09.2021 - ЗЕОООП

ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2021 ВО СКОПЈЕ

Во рамки на Европската недела на мобилност кој започнува од 16 – 22 Септември 2021 год, а во организација на град Скопје и Македонски Зелен Центар, партнерското здружение ЗЕОООП, реализира online интерактивни часови во повеќе општини на територија на град Скопје.
Тема на часовите:
ДВИЖИ СЕ ЗДРАВО. БИДИ ЗДРАВ.
Учениците од ООУ “Александар Македонски ” од општина Аеродром, и ООУ ” Невена Георгиева Дуња ” од општина Кисела Вода, се запознаа со поимот урбан транспорт, научија што е велосипедизам, кои се придобивките од возењето велосипед, и како да се движат здраво и безбедно во услови на пандемија.
Часовите ги реализираше м- р Александра Петровска.
Ајде заеднички да ја подигнеме свеста за значењето на здравата животна средина врз здравјето на секој од нас поединечно и на сите нас.

15.09.2021 - ЗЕОООП

ЗАПОЧНУВА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ 2021 ВО СКОПЈЕ

Од утре започнува европската недела на мобилност во Градот Скопје. Градот Скопје заедно со Македонски Зелен Центар и оваа година ќе ја одбележи Европската недела на мобилност 2021 и за граѓаните ќе понуди низа активности посветени на алтернативното и одржливо движење.
Активностите на Европската недела на мобилност 2021 се организираат под мотото „Движи се здраво. Биди здрав“.
Партнер на Градот Скопје во реализацијата на овој проект е здружението на граѓани „Македонски зелен центар“, а во организирањето на многубројните активности ќе учествуваат Прв до врв, Eko-svest, Осветли го Скопје, Go Green – Биди Зелен, SmartUp – Social Innovation Lab, Elektromobilnost, Detskologija, Ај честито и други.

06.08.2021 - ЗЕОООП

Јакнење на капацитот на граѓанското општество за ИКТ-заснована општествена акција, поддржан од Balkan Trust for Democracy (проект на German Marshal Fund of the United States)

07.07.2021 - ЗЕОООП

Дводневна програма за обука на наставници

14.06.2021 - ЗЕОООП

Животната средина те менува - НАБЉУДУВАЈ, ПРОУЧУВАЈ, ИСТРАЖУВАЈ

20.05.2021 - ЗЕОООП

Реализирана тродневна обука

Конституент може да биде морфема , збор , фраза или клаузула . На пример, сите зборови и фрази кои сочинуваат клаузула се карактеризираат како составни делови на таа клаузула.
Реализирана тродневна обука за ВКЛУЧУВАЊЕ НА КОНСТИТУЕНТИТЕ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

05.05.2021 - ЗЕОООП

Справување со кризата предизвикана од Ковид - 19

Првото онлајн граѓанско собрание во Република Северна Македонија од целата држава на неделни видео состаноци за изнаоѓање на препораки за спречување на вирусот COVID-19.
Ни преставува огромна чест и задоволство што нашето здружение ЗЕОООП беше избрано за учество во подготвување на план, стратегија и препораки во донесување на одлуки за справување со кризата Ковид 19, кои понатака во координација со надлежните институции ќе бидат споделени до Собранието на Р.С.Македонија.

22.04.2021 - ЗЕОООП

22 АПРИЛ - ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Земјата и нејзините еко системи се наш дом. Со цел да се постигне рамнотежа, неопходно е да се сака и негува природата.
Меѓународниот ден на планетата Земја се одбележува за да се потсетиме сите, дека Земјата и нејзините природни убавини ни даваат живот и добро здравје.
Овој ден, исто така ја поттикнува нашата одговорност за природата на планетата Земја во целина, како да се однесуваме кон истата и што можеме да направиме за да и помогнеме да остане чиста и здрава.
Денот на планетата Земја претстaвува можност секој од нас како дел од планетата да размисли за своето однесување спрема Земјата, дали се однесуваме правилно и одговорно, и што можеме да направиме да биде почиста и поубава. Бидејки само здрава и чиста животна средина може да ни овозможи квалитетен живот.
Секако дека активностите од овој вид не се доволни само на меѓународно одбележаните денови за заштита на планетата. Неопходно сите ние секојдневно да се трудиме правилно да ги чуваме природните убавини во својата најблиска околина.
Здружението ЗЕОООП го одбележа овој ден со едукативна работилница во склоп на проектот финансиран од Општина Кисела Вода, а во соработка со наставничкиот кадар во ООУ Кузман Јосифовски Питу.
Животна средина и климатски промени е збир на политики кои се насочени кон заштита на животната средина од разни антропогени негативни влијанија, како и намалување на ризиците кон климатските промени, здравјето на човекот и биодиверзитетот. Поглавјето по својата природа е хоризонтално и има значајна улога во обликувањето и спроведувањето на политиките за енергетика и транспорт. Тоа ги опфаќа следните области: хоризонтално законодавство, квалитет на воздух, управување со отпад, квалитет на водата, заштита на природата, контрола на индустриско загадување, бучава, шумарство, хемикалии, климатски промени и цивилна заштита.
На работичницата беа презентирани сработените активности на наставниците, учениците и родителите, но и договорени следните активности во насока за подготовка на манифестација.

05.04.2021 - ЗЕОООП

Виртуелен настан одржан во рамките на проектот ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ТЕ МЕНУВА - НАБЉУДУВАЈ, ИСТРАЖУВАЈ, ПРОУЧУВАЈ

Претставници на ООУ „Кузман Јосифовски Питу „ учествуваа на вториот дел од онлајн работилница на програмата за подготвеност и одговор за проценa на потребите поврзани со климатските промени во образованието. За решавање на глобалните предизвици од климатските промени, потребно е колективно дејствување особено во делот на воспитно – образовниот процес.
Овој виртуелен настан се одржа во рамките на проектот ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ТЕ МЕНУВА – НАБЉУДУВАЈ, ИСТРАЖУВАЈ, ПРОУЧУВАЈ, кој е поддржан и во соработка со Општината Кисела Вода.
Образованието е еден од клучните одговори за да се намали и превенира штетата. Општо е прифатено дека квалитетното образование е основно човеково право и темел на општествено – економскиот развој. За да може секоја индивидуа, а особено младите, да се справат со глобалните предизвици (меѓу кои се и последиците од климатските промени, но и воведувањето на т.н. зелени технологии) потребно е да располагаат со знаења, ставови, вештини и компетенции кои ќе соодветствуваат на современите барања на нивниот личен и професионален живот. Затоа, потребно е образовните системи да се реформираат и да се усогласат со барањата на економијата базирана на знаење со цел да им се овозможи на луѓето развивање такви компетенции кои во текот на целиот живот со соодветна надградба ќе им гарантираат сигурна основа за пристоен живот и работа.
Образованието за климатски промени (ОКП) ги објаснува климатските промени и им помага на учесниците во образовниот процес да ги разберат причините и последиците од истите, додека истовремено ги подготвува да живеат со влијанијата од климатските промени и ги охрабрува да преземат соодветни мерки со цел да водат поодржлив начин на живот. Најчесто, овој вид на образование се дели на два дела: образование за ублажување на климатските промени и образование за адаптација на последиците од климатските промени.
КОГА е потребно образование за климатски промени?
Одговорот на ова прашање е едноставен. ВЧЕРА, ама бидејќи вчера многу малку направивме, тогаш ДЕНЕС и СЕГА ВЕДНАШ. Бидејќи УТРЕ ќе е касно…
Настанот го водеше претседателот на здружението ЗЕОООП – м-р Александра Петровска, на кој главна цел беше да се најават идните активности на проектот кои во кординација со наставниците, учениците и родителите треба да се реализираат во следниот период.

25.03.2021 - ЗЕОООП

Едукативен материјал низ училиштата во општина Кисела Вода

ЗЕОООП, е граѓанска организација која предводи промени со нови и алтернативни решенија на општествените проблеми во однос на едукација за животната средина.
Во тој контекст како една од активностите на проектот: ” ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ТЕ МЕНУВА – НАБЉУДУВАЈ, ПРОУЧУВАЈ, ИСТРАЖУВАЈ, кој е во соработка и финансиран од Општина Кисела Вода, а во однос на едукација за климатските промени во основните училишта, – Денес општествено одговорната компанија ( ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ) со своите еколошки визила, и запазување на сите мерки и протоколи за пандемијата Ковид 19, достави до сите основни училишта во Општина Кисела Вода едукативен материјал подготвен од ЗЕОООП, кој ќе послужи на наставничкиот кадар како доедукација и поддигнување на свеста за правата на здрава животна средина на секој поединец.
Огромна благодарност до ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС кои секогаш ни се на располагање.

19.03.2021 - ЗЕОООП

Одржана работилница на тема ”Климатските промени во образованието”

Анализирајки ги образовните програми во нашите Основни училишта – дојдовме до основниот проблем на кој што треба да се работи, а тоа е недоволната едукација и минималната застапеност во образовните програми за климатските промени.

За таа цел здружението ЗЕОООП започна да реализира едукативен проект кој е поддржан и финансиран од Општина Кисела Вода, со акцент на темата: КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ.

Проектот се нарекува ” ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ТЕ МЕНУВА – НАБЉУДУВАЈ, ПРОУЧУВАЈ, ИСТРАЖУВАЈ “, кој ќе се реализира во ООУ ” Кузман Јосифовски Питу “.
Денес е одржана првата од предвидените три едукативни работилници на тема: Климатските промени во образованието, каде што земаа учество над 110 претставници од сите училишта во Општина Кисела Вода.

Говорен поздрав и поддршка на наставниците и настанот даде градоначалникот на Општина Кисела Вода, г-дин Филип Темелковски, а говорник на работилницата беше Антонио Јовановски (програмски координатор за еколошко образование во UNICEF ), додека пак презентер беше Столе Георгиев ( дипломиран инжинер за животна средина).

Обучувач на работилницата беше м-р Александра Петровска – проф по одделенска настава и претседател на здружението ЗЕОООП.
Присутните членови се стекнаа со подобрени капацитети за застапување и мобилизација за прашања поврзани со Климатските промени, како и практични вештини кои ќе се пренесат на учениците, родителите и локалното население.
Во следната фаза на сите основни училишта ќе им биде доставен и дистрибуиран едукативен еколошки материјал ( во печатена и електронска форма ), и тоа со еколошки возила од карго сервисот ЕКО ЛОГИСТИК.
Ваквите настани треба да бидат пример и предизвик за сите останати општини и училишта, бидејќи инвестирајќи во знаењето на наставниците и учениците можеме да очекуваме подобра иднина.

17.03.2021 - ЗЕОООП

Работилница на тема ”Климатските промени во образованието”

ЗЕОООП Ве поканува на Работилница на тема ”Климатските промени во образованието” која ќе се одржи на 19 Март, 2021 година (петок), со почеток во 13.30 и предвидена е да заврши во 15.00, а ќе се реализира преку електронската платформа Zoom.

Оваа работилница е дел од планот за обуки на проектот ” Животната средина те менува – набљудувај, проучувај, истражувај ” кој е финансиран и поддржан од Општината Кисела Вода, и се спроведува во соработка со истата. Целта на работилницата е да обезбеди информации за релевантните засегнати страни за климатските промени во однос на – Едукација и поддигнување на свеста за животната средина кај учениците, наставничкиот кадар, родителите и локалното население во Општина Кисела Вода. Работен јазик на оваа обука е македонски јазик.

 

18.02.2021 - ЗЕОООП

Mатеријална поддршка на здружението ЗЕОООП од страна на Градоначалникот на Општина Кисела Вода

Врз основа на одлуката по предлог комисијата за доделување на финансиски средства на здруженија на граѓани и фондации, согласно одредбите од Правилникот за критериумите и постапката за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Кисела Вода, доделена е материјална поддршка на здружението ЗЕОООП од страна на Градоначалникот на Општина Кисела Вода. Согласно предвидениот проект ќе ги едуцираме наставниците, учениците, родителите и пошироката јавност за КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ.
Благодариме на довербата!

10.02.2021 - ЗЕОООП

Преку Архус и Мастрихт до Еколошка Транспарентна Информација – ПАМЕТИ!

Преку Архус и Мастрихт до Еколошка Транспарентна Информација – ПАМЕТИ!, во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“, спроведуван од Здружение за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија и Здружение на инженери за животна средина – Развојна Програма. Цел на проектот е целосна имплементација на трите столба од Архуската Конвенција
на локално ниво.

30.12.2020 - ЗЕОООП

Учество на едукативна работилница

Психодијагностиката е дел од клиничката психологија и е најстарата практична активност. Многу децении психодијагностика била главна и единствена задача на клиничката психологија. Психодијагностика како назив е психолошка дијагностика но сепак останува називот психодијагностика како општа ознака. Психодијагностиката служи да се подобри диференцијално дијагностичката ефикасност во психијатријата и клиничката психологија
Александра Петровска, учествуваше на едукативна работилница од областа на психологија.

26.12.2020 - ЗЕОООП

Обука за креирање политики - реформи во основното образование

Покрај теоретските објаснувања на клучните поими, пристапи и трендови во истражувањата во општествените науки, низ бројни вежби и активности, обучувачите ги водеа учесниците низ процесот на истражувањето: од формулирање на проблем и истражувачко прашање, формулирање на хипотеза, избор на најсоодветни истражувачки методи, ризици при истражување, формулирање на прашања за анкета и понудени одговори, до формулирање на препораки на база на добиените резултати од спроведено истражување.

24.12.2020 - ЗЕОООП

Отворен повик за експерти за анализа за имплементација на Архуската конвенција во три општини

18.12.2020 - ЗЕОООП

Обука за евроинтеграции за граѓански организации

Националниот совет за евроинтеграции има за цел да ги засили активностите и одговорностите на сите надлежни државни органи и институции во обезбедувањето на заедничка согласност и дејствување во пристапниот процес на Македонија кон ЕУ.
Претседателот на здружението ЗЕОООП, Александра Петровска – зема учество во обуките за Евроинтеграции на граѓански организации, чија цел е да го пренесе своето знаење и вештини како во организацијата, така и на локално ниво.

10.12.2020 - ЗЕОООП

Инвестицијата во знаењето и вештините е инвестиција за иднината

Александра Петровска, претседател на здружението ЗЕОООП го надополни своето знаење со уште една многу битна тема во областа на менаџирањето – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ.
• Влијание и поддршка за зголемувањето и зајакнувањето на организациските, институционалните и техничките капацитети на организацијата
• Зајакнување на одговорноста на организацијата спрема зададените стратешки определби
• Зголемување на знаењата , вештините и способностите за стратешко размислување, подготовка на апликации, јавно застапување/лобирање, подобрување на финансиското раководење, разбирање на јавното-приватно партнерство, мониторинг и проценка со цел одржливо, ефективно и ефикасно имплементирање на активностите предвидени со оваа програма, како и на годишната програма на организацијата
• Подобрување на транспарентноста и отчетноста на организацијата и регионалните центри
• Проширување на бројот и квалитетот на продукти и услуги како резултат од зајакнатите капацитети преку обуки и консултации

30.11.2020 - ЗЕОООП

Обука за институционален развој и организациско јакнење

За да ја разбереме нашата организација, прво треба да го разбереме контекстот во кој работиме. Во напорите да се постигнат целите на развојната работа, перформансите на поединечните организации се клучни. Перформансите се однесуваат и на внатрешната организација и на способноста за соработка и вмрежување со другите организации. Организациското раководење, затоа, ги вклучува и внатрешните аспекти од организацијата и социјалните, економските и културните прилики во кои таа работи. Тие имаат големо влијание на можностите на организацијата да ги подобри нејзините перформанси.

27.11.2020 - ЗЕОООП

Обука за ЕВРОИНТЕГРАЦИИ!

Апелираме да се користи експертизата од невладиниот сектор.
Здружението ЗЕОООП секогаш стои на располагање за помош во областите во кои работи и делува.
Претседателот Александра Петровска, уште еднаш покажа дека поглавјето 27 ( ЖИВОТНА СРЕДИНА ) и учеството на граѓанскиот сектор во процесот на пристапување е многу битен сегмент за пристапните преговори за ЕВРОИНТЕГРАЦИИ.

14.11.2020 - ЗЕОООП

Отворен повик за ментори за мониторинг на работата на вработените во секторот животна средина во таргетираните општини Кисела Вода, Аеродром, Шуто Оризари

01.11.2020 - ЗЕОООП

Акронимот ПАМЕТИ!

Акронимот ПАМЕТИ! од проектот ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА ИНФОРМАЦИЈА ќе остане запаметен во трите таргетирани општини и тоа: Општината Кисела Вода, Шуто Оризари и Аеродром.
Реализиран вториот дел од обуките во Општината Аеродром за нејзините вработени.
Кординаторот на проектот Александар Петровски ги најави следните активности, додека пак претседателот на здружението ЗЕОООП – Александра Петровска и претседателот на партнерското здружение Балканска водна мрежа – Наташа Доковска дадоа воведен збор и појаснување за целта на овој проект, но беа презентирани и препораките од Мастрихт кои ги добија сите учесници со своите работни материјали.
Предавачи за Архуската конвенција: Андреа Накова и адвокат м-р Арсенија Дејаноска Сарагинова.

27.10.2020 - ЗЕОООП

Реализирана работилница за Архуската Конвенција во рамки на проектот " ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА ИНФОРМАЦИЈА " со вработените во Општина Шуто Оризари

Обучувач за првите два столба – Пристап до информации и Учество на јавноста во донесување на одлуки во областа на животна средина беше Андреа Накова, додека пак обучувач за третиот столб – Пристап до правда е адвокат м-р Арсенија Дејаноска Сарагинова.

07.10.2020 - ЗЕОООП

Реализирана работилница за Архуската Конвенција во рамки на проектот " ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА ИНФОРМАЦИЈА " - о.Кисела Вода

Реализација на втор дел од проектот ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА ИНФОРМАЦИЈА.
Дводневни работилници за вработените во Општината Кисела Вода.

05.10.2020 - ЗЕОООП

Првенчето на здружението ЗЕОООП и Балканска водна мрежа

Првенчето на здружението ЗЕОООП и Балканска водна мрежа изработено во рамки на проектот „Преку Архус и Мастрихт до еколошка транспарентна информација“, финансиран од страна на Европската Унија, а субгрантиран од ЗОР Милиеуконтакт Македонија, во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“. Од утре во дистрибуција до сите надлежни институции и општини кои работат и делуваат во областа на ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. Поучно за секој поединец. Архуската Конвенција е најважна светска алатка која го гарантира правото на здрава животна средина, ратификувана од страна на Собранието на Р. Македонија во 1999 год, но и целосно транспонирана во Законот за животна средина. Во контекст на горенаведеното – во членот 7 од Законот за основно образование се вели дека учениците имаат право да учат за животната средина, но и обврска да се грижат за неа. Визијата на здружението ЗЕОООП е да се воведе задолжителен ЕКО предмет во основното образование.

25.09.2020 - ЗЕОООП

Обука за бизнис план

Конкурентноста на ММСП опфаќа зголемување на инвестициите за воведување на иновации и истражувачки активности, како и зголемување на капацитетите на вработените преку различни модели и едновремено ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.
Одржливото работење е основа за развој во услови на КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ кои му се закануваат на целиот свет.
Поаѓајки од овој аспект ги зајакнуваме капацитетите во здружението ЗЕОООП и поради тие предизвици – претседателот Александра Петровска присуствуваше на обука за БИЗНИС ПЛАН поддржана од ИНСТИТУТ ЗА ПРЕТПРИМНИШТВО И ЛИДЕРСКИ РАЗВОЈ.

03.07.2020 - ЗЕОООП

Обука општина Аеродром

Пристап до информации и
Учество на јавноста во донесувањето на одлуки во областа на ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.
Обука за ГОии и советот на станари во општината Аеродром која произлегува од проектот ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА ИНФОРМАЦИЈА – ПАМЕТИ !
Реализирана од зружението ЗЕОООП во партнерство со Балканска водна мрежа.
Обучувач Андреа Накова
Предавач
М-р Арсенија Дејаноска Сарагинова
Пристап до правда

02.07.2020 - ЗЕОООП

Обука општина Шуто Оризари

Во Општината Шуто Оризари во просториите на здружението Романо Чачипе се реализираше првиот дел од дводневната обука за Архуската Конвенција на проектот ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА – ПАМЕТИ!
Обучувач Андреа Накова говореше за првиот и вториот столб од Архуската Конвенција и тоа за:
1. Пристап до информации,
2.Учество на јавноста во донесувањето на одлуки во областа на Животната средина.
Учесниците од ромските невладини здруженија беа премногу заинтересирани за оваа тема за која како што велат дел од учесниците – им била неопходно значење за да научат како да си ги остварат своите права.
Дополнително истакнаа дека со нетрпение ја очекуваат утрешната обука за Пристап до правда бидејќи тоа им била приоритетна тема во нивното работење.
Претседателот на здружението ЗЕОООП, Александра Петровска истакна дека им стои на располагање како нивното така и партнерското здружение Балканска водна мрежа за сите нејаснотии и дополнителни пеашања.
Членовите на здружението Романо Чачипе во општината Шуто Оризари повторно и денес се потрудија да се чувствуваме пријатно во убав амбиент при реализацијата на втората обука во оваа општина и тоа за третиот столб од Архуската Конвенција – ПРИСТАП ДО ПРАВДА.
Обучувачот адвокат Арсенија Дејаноска Сарагинова на крајот од нејзиното излагање на присутните членови им додели благодарници за учество.

29.06.2020 - ЗЕОООП

Претставување на новиот Проект ПАМЕТИ! – Преку Архус и Мастрихт до Еколошка Транспарентна Информација

ЗЕОООП во партнерство со Балканска водна мрежа
Претставување на новиот Проект ПАМЕТИ! – Преку Архус и Мастрихт до Еколошка Транспарентна Информација, кој има за цел да ги подигне капацитетите на општинските работници, претставниците на граѓанските организации и Заедниците на станари за Архуската Конвенција во три општини на територија на град Скопје и тоа:
Оштина Кисела Вода, Аеродром и Шуто оризари.

29.06.2020 - ЗЕОООП

Претставување на новиот Проект ПАМЕТИ! – Преку Архус и Мастрихт до Еколошка Транспарентна Информација

22.06.2020 - ЗЕОООП

Отворен повик за експерт (обучувач) за работа со претставници на ГО, совет на станари и секторите за животна средина во локалните општини

04.06.2020 - ЗЕОООП

Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина

Изминаа 2 години од започнувањето на проектот Градење на капацитетите на граѓанските организации за Животна Средина за зголемување на демократските процеси во Р.Македонија финансиран од Делегацијата на Европската Унија.
Плодот на проектот е отворен Архус центар, едуцирани граѓански здруженија и добиен ЕУ проект на здружението ЗЕОООП во партнерство со Балканска водна мрежа наречен ПРЕКУ АРХУС И МАСТРИХТ ДО ЕКОЛОШКА ТРАНСПАРЕНТНА ИНФОРМАЦИЈА
ПАМЕТИ!!!
Потпишувањето на договорите се реализираше во просториите на Организацијата Милеуконтакт Македонија со директорката Маја Марковска

17.11.2019 - ЗЕОООП

Активности и учество на обуки

12.11.2019 - ЗЕОООП

Области за финансирање на програмските активности на здруженијата

Утврдување на приоритетни области за финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани од Буџетот на Р. С. Македонија за 2020 год
КОНЕЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕТО ЗЕОООП претставувано од претседателот Александра Петровска – ИЗДЕЈСТВУВА ПРЕДЛОГ ДО ВЛАДАТА ДА СЕ ОДВОИ НАЈГОЛЕМ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ ВО ОБЛАСТА НА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕКО ПРЕДМЕТ
После 6 годишна институционална битка – конечно сме блиску до решение за остварување и реализирање на Мисијата и Визијата на здружението ЗЕОООП ( здружение за значењето на еколошкото образование во осовременување на образовниот процес)

26.10.2019 - ЗЕОООП

Активности за колективно садење дрва

ЗАСАДИ ДРВЦЕ НЕ БИДИ ТРУПЕЦ
Колективно садење на дрва
Зашто дрва?
Затоа што, како што покажуваат неколку студии, вклучително и една објавена во списанието Science, и како што потврди Оксфорд, тие се меѓу најприфатливите средства во борба против стакленичките гасови и емисиите на CO2. Се разбира, дрвјата не можат сами да прават чуда, но сепак се вредна помош.

08.10.2019 - ЗЕОООП

Обука на тема Колку чини Вашиот проект?

Во рамките на проектот „Заеднички работен простор за стартапи и микро/мали бизниси – Заеднички работен Хаб“, во Co&Work Hub – Скопје, на 08.20.2019 се одржа седмата обука на тема „Колку чини Вашиот проект?“.
Целта на обуката беше да се запознаат учесниците со основните елементи на еден проектен буџет, да научат да го квантификуваат тоа што сакаат да го работат во стандарден буџет и да разгледаат стандардни формулари за буџети кои треба да се пополнат кога се пријавуваат проекти.
Им се заблагодаруваме на сите учесници за присуството и за успешната работа.

20.09.2019 - ЗЕОООП

ЕКО активности по повод Европска недела на мобилност ПЕШАЧИ СО НАС

12.06.2019 - ЗЕОООП

Јавно признание за постигнатите успеси

Во ООУ Браќа Миладиновци им беа доделени БЛАГОДАРНИЦИ од невладиното здружението ЗЕОООП, и тоа на директорот на училиштето Toni Dimov BM Toni Dimov и наставниците ментори – за особен придонес во организирање на модна ревија со еколошка тема.
Целта е јавно признание за успесите кои ги имаат постигнато за нивното организирање, поттикнување на натпреварувачки дух и продлабочување на знаењата на учениците во областа на ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЕКО ОБРАЗОВАНИЕТО.
Нашето здружение е секогаш расположено да соработува со сите засегнати страни кои имаат желба за унапредување на образовниот процес со ЕКО содржини

12.06.2019 - ЗЕОООП

Размена на искуства и идеи

Кога поддршката е од срце дадена, тогаш успехот е загарантиран.
Голема благодарност до Дирекцијата за заштита и спасување и до директорот г-дин Аднан Џафероски заедно со неговиот тим.
Размената на искуства и идеи – во иднина и со реализација.
ЗЕОООП цврсто продолжува да ја остварува својата мисија
придружи се на (р)eволуцијата

Контактирај не

ул.23-ти Октомври бр. 38/5-17 

Аеродром

1000 Скопје

© 2021, ZEOOOP All rights reserved.